PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE

GLAVNA 242 ,RUMA   E-mail andrijevicmz@open.telekom.rs TEL:022 473-325 FAX:022 479-712  MOB:063 513-217

SEHA TRAKTORSKE GUME

4.50-10 4PR KNK52

5.00-12 4PR KNK52

6.50/80-12 6PR KNK54

6.50/80-13 6PR KNK54

7.00-12 6PR KNK52

5.00-15 6PR KNK 140

6.50/80-15 6PR KNK52

5.50-16 6PR KNK35

6.00-16 6PR KNK30

6.00-16 8PR KNK30

6.00-16 6PR KNK35

6.00-16 8PR KNK35

6.50-16 6PR KNK30

6.50-16 8PR KNK30 

6.50-16 6PR KNK35

6.50-16 8PR KNK35

7.50-16 6PR KNK30

7.50-16 8PR KNK30

7.50-16 6PR KNK32

7.50-16 8PR KNK32

7.50-16 6PR KNK35

7.50-16 8PR KNK35

9.00-16 8PR KNK35

10.00-16 8PR KNK35

7.50-18 8PR KNK35

7.50-18 8PR KNK32

6.50-20 8PR KNK32

7.50-20 8PR KNK32

PREDNJE TRAKTORSKE

6.00-16 6PR KNK50

6.00-16 8PR KNK50

6.50-16 6PR KNK50

6.50-16 8PR KNK50

7.50-15 8PR KNK50

7.50-16 8PR KNK50

280/70-16 8PR KNK50

7.50-18 8PR KNK50

7.50-20 8PR KNK50

POGONSKE TRAKTORSKE GUME

9.50-20 8PR KNK50

11.2/20 8PR KNK50

8.3/24 8PR KNK50

9.5/24 8PR KNK50

11.2/24 8PR KNK50

11.2/24 12PR KNK50

12.4/24 8PR KNK50

12.4/24 12PR KNK50

13.6/24 8PR KNK50

13.6/24 12PR KNK50

14.9/24 8PR KNK50

14.9/24 10PR KNK50

14.9/24 14PR KNK50

15.5/80-24 16PR KNK50 TL

14.9/26 10PR KNK50

14.9/26 14PR KNK50

18.4/26 10PR KNK50

18.4/26 14PR KNK50

23.1/26 18PR KNK50 TL

11.2/28 8PR KNK50

12.4/28 8PR KNK50

13.6/28 8PR KNK50

14.9/28 8PR KNK50

14.9/28 14PR KNK50

16.9/28 8PR KNK50

16.9/28 10PR KNK50

16.9/28 14PR KNK50

14.9/30 8PR KNK50

14.9/30 10PR KNK50

16.9/30 8PR KNK50

16.9/30 10PR KNK50

16.9/30 14PR KNK50

18.4/30 10PR KNK50

18.4/30 14PR KNK50

18.4/30 16PR KNK50

23.1/30 18PR KNK50 TL

8.3/32 8PR KNK50

9.5/32 8PR KNK50

12.4/32 8PR KNK50

16.9/34 10PR KNK50

16.9/34 14PR KNK50

18.4/34 10PR KNK50

18.4/34 14PR KNK50

18.4/34 16PR KNK50

12.4/36 6PR KNK50

12.4/36 8PR KNK50

13.6/36 6PR KNK50

13.6/36 8PR KNK50

12.4/38 8PR KNK50

13.6/38 8PR KNK50

13.6/38 10PR KNK50

14.0/38 8PR KNK50

14.0/38 10PR KNK50

15.5/38 10PR  KNK50

16.9/38 10PR KNK50

16.9/38 14PR KNK50

18.4/38 10PR KNK50

18.4/38 14PR KNK50

20.8/38 16PR KNK50 TT

20.8/38 16PR KNK50 TL

10.0/75-15.3 12PR KNK48 TL

11.5/80-15.3 14PR KNK48 TL

12.5/80-15.3 14PR KNK48 TL

10.0/75-15.3 12PR KNK52 TL

11.5/80-15.3 14PR KNK52 TL

12.5/80-15.3 14PR KNK52 TL

12.5/80-15.3 16PR KNK56 TL

7.50-16 12PR KNK25 imp.

7.50-16 12PR KNK28 imp.

9.00-16 12PR KNK26

9.00-16 14PR KNK26

9.00-16 12PR KNK27

9.00-16 14PR KNK27

10.5/65-16 12PR KNK48

10.5/80-18 12PR KNK48

12.5/80-18 14PR KNK48

13.0/65-18 16PR KNK48

8.25-20 14PR KNK25

GUME ZA PRIKOLICE

PUTNICKI